Hogyan vezet Isten a párválasztásban?

  • 2016. 05. 05.
  • Dr. Tamasi József

Itt egy egyszerű lista, amit ha követsz, nem hozhatsz rossz döntést! Isten vezetése megismerhető:

  • A Bibliából
  • Mások tanácsából
  • A lelkiismeretemből és érzésekből
  • Józan ésszel és a körülményeimből
  • Jelek által

Nézzük ezeket sorban!

1. Isten Igéje a legfontosabb forrás, soha nem fogsz olyan vezetést kapni, ami a Bibliával ellentétes! (pl. hívő ember csak hívő emberrel kösse össze az életét, lsd. 2 Kor 6,14; a szex csak és kizárólag a házasságba való, lsd. Mt 19,5; a házasság egy férfi és egy nő között jön létre lsd. Ef 5,31 stb.)

2. Érdemes több ember tanácsát kikérni; olyanokét, akik jól ismernek és objektíven állnak az életedhez. Például lelkipásztor, szülő, gyülekezeti elöljáró, lelkigondozó, a legjobb barátod… Lehetőleg hívő emberekhez fordulj! A tanácsok megítéléséhez bölcsesség kell (lsd. 1 Kir 12,8 ”De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel...”).

3. Óvatosan kezeld az érzelmeket! A lelkiismeret halk és szelíd tanácsát (1 Kir 19,2) ne téveszd össze az érzelmek gyakran viharos és kényszerítő hangjával! Önmagában az érzelmekre soha ne támaszkodj! Keresd azt, amiben békességed van!

4. Józan ésszel végeláthatatlanul lehet mérlegelni és érvelni. És kell is! Készíts listát a pozitívumokról és azokról, amiket máshogyan álmodtál meg! Vedd szemügyre szíved választottjának kapcsolatát Istennel és a családjával, szokásait, azt, hogy hogyan bánik más emberekkel, a munkáját, megjelenését stb.
Isten néha a segítségünkre siet és kinyit vagy bezár egy kaput (”…ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat…” Jel 3,8).

5. Azt látjuk a Bibliában, hogy az élet során néha, kivételes alkalmakkor lehet Istentől jelet kérni (Bír 6,36-40). Egy véletlen történés vagy körülmény nem egyenlő az Isten által imában elkért jellel! A jel több annál, semhogy találomra felütöm a Bibliát és rámutatok egy versre!

Hogyan nyerhetek döntésem felől bizonyosságot?

Legalább 3-4 különböző forrásból, többször megerősített és alátámasztható döntést kell hozni.

Hasonlít ez egy ping-pong meccshez: leteszem Isten kezébe párom kiválasztásának kérdését, ekkor nála pattog a labda. Nem veszem vissza a labdát, nem erőltetetem, hanem várok újabb és újabb forrásból valamilyen megerősítésre.

Isten adjon türelmet és kitartást! Istenre várni az érzelmek viharában nem lesz könnyű!

Dr. Tamasi József
Pasztorálpszichológiai szakreferens, orvos, férj, négy gyermek édesapja