Házassági eskü

  • 2016. 12. 19.
  • Varjú Lajos

Jelen cikkünk Az eskü című sorozatunk 1. része.

Nem tudom, hogy te elmondtad-e már a házassági esküt, vagy nem, de reményeim szerint találkozol vele. Sok fajta van, én most egyet kiválasztottam:

Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy ……………….t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt / Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője és segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. 

Képesek vagyunk, az egyébként súlyos dolgokat, felszínesen kezelni. Ilyen ez az eskü is. Valaki előttünk mondja, mi utána mondjuk, talán bele sem gondolunk, hogy mit vállalunk, esküszünk, méghozzá az élő Istenre. Pedig az Ige egyértelműen figyelmeztet minket: „Mindenekelőtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Hanem legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek." (Jakab 5,12)

Pedig nem kevesebbet vállalunk, mint Szeretem, Hozzá hű leszek, Vele megelégszem, Vele szenvedek, Segítő társa leszek. Vajon, aki ezt elmondja, tudja-e, hogy mit mond? Tudja-e, hogy nagyon nehéz dolgokat vállal fel, méghozzá Istennek tett esküvel?
Épp ideje, hogy végiggondold, hogy amikor megtalálod azt, akit Isten neked rendelt, és megházasodsz és elmondod ezt az esküt (vagy hasonlót), mit is ígérsz. Mert ez nem játék, még egyszer: legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek!

A következő írások a végiggondolásban segítenek majd. 

Címke: