Csak azért is szeretet és tisztelet

  • 2017. 04. 10.
  • Varjú Lajos

Jelen cikkünk A hármas fonál nem szakad el egyhamar című sorozatunk 8. része.

A feleség rosszul reagál egy helyzetre, a férj nem szeretetteljesen válaszol, ami a feleségben vált ki tiszteletet nélkülöző reakciót. Ha ezt a viselkedési láncot nem vágjátok el időben, akkor ezek a viselkedési minták bevésődhetnek a kapcsolatotokba, és az egymás meg nem értése egyre reménytelenebb helyzeteket állíthat elő, és végül a teljes eltávolodás lehet a következmény. Ezt a folyamatot más tudományokban (káoszelmélet) pillangóhatásnak nevezik. Az elmélet szerint „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a másikon”. Ez persze megfelelően túlzó, de legalább kimozdít a komfortzónánkból. Ami biztosan igaz, hogy nagyon mély konfliktusos helyzeteket tudtok elkerülni azzal, ha időben és megfelelőképpen reagáltok egy-egy nehéz szituációban.

De hogyan? A kommunikáció és a megbeszélés fontosságáról sokat írtam, így ezt csak megemlítem: egymás kölcsönös meghallgatása, megértése sokat ér. De ez gyakran nem jön létre, sokszor a kialakult feszültség miatt. Ebben az esetben, ami segíthet, ha te teszed meg az első lépést. Szeretetből, tiszteletből. Ha te tudsz a nem szeretetteljes reakcióra jól reagálni, ha tudsz tisztelni, amikor a másik éppen olyat tesz, ami nem ezt az érzést váltja ki benned, akkor van esély arra, hogy a társad korrigál. Ez egy önzetlen vállalás lehet. Azt gondolom, hogy egy házasságban az egyoldalú vállalások hosszú távon nem tarthatók, ahogy az előző írásomban olvashattad (és ami ennél fontosabb, a Szentírás szerint is), a szeretetteljes tisztelet és a tiszteletteljes szeretet egymást feltételezik. De egy-egy szituációban a „csak azért is szeretlek” reakció segíthet a nehézségek rendezésében. Bár ez az ige asszonyoknak szól és más szituációra, de alkalmazása kiterjeszthető a férfiakra is és más helyzetekre:

„Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket.”