Engedelmesség a házasságban

  • 2017. 04. 28.
  • Varjú Lajos

Jelen cikkünk A hármas fonál nem szakad el egyhamar című sorozatunk 10. része.

A férj szerepe a családban a Biblia alapján nagyon meghatározó, egyértelmű. Vezető, aki Isten által vezetett, és a család vezetése számára nem hatalom, hanem szolgálat. A férj nem diktátor és nem király, hanem Isten által igazolt, és így hiteles vezető. Aki gondoskodó, támaszt és biztonságot nyújt a családjának. Pál apostol magáról írja, hogy „legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” Ezt gondolom a férjekre is: akkor lesznek követhetők, ha ők is engedelmesek Krisztusnak.

Az engedelmesség ma nem népszerű fogalom a modern európai társadalmakban. A házasságon belül való engedelmesség pedig biztosan kiveri a biztosítékot. Ez többek között azért is van, mert nagyon sok esetben visszaéltek, visszaélnek ezzel a férfiak. Pedig ha a Biblia szellemében gondolkodunk erről, akkor szó sincs leuralásról, erőszakról, a feleség, gyermekek szempontjainak háttérbe szorításáról. Az ige pontosan így fogalmaz:

 "Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." (Ef 5,20-22.25)

Azt gondolom, hogy annyira egyértelmű: az engedelmesség nem egyirányú. A feleség fontossága, szerepe épp olyan jelentős, mint a férjeké. Istennek terve van minden családdal, a családban mindenkivel egyenként. Isten vezetőket küldd azért, hogy rajtuk keresztül végrehajtsa akaratát. Isten a férjeket küldi vezetőknek, és arra utasítja őket, hogy a vezetést alázatban, Istentől közvetlenül véve, nagy szeretetben, és önmaguk érdekét háttérbe szorítva tegyék.

Kedves férfiak, ha van kihívás az életünkben, amibe érdemes mindent beleadni, megérteni, megharcolni, akkor ez az. Nem babra megy a játék, a családunk szellemi, lelki és testi jóléte a tét.