Irgalom a házasságban

  • 2018. 03. 27.
  • Varjú Lajos

Új sorozat: Irgalom a házasságban

Az új sorozat címe Irgalom a házasságban. A témát az „Irgalom a család működésében Papp Miklós, Kézdy Anikó, és Somogyiné Petik Krisztina előadása” című rendezvény inspirálta, az ott elhangzott gondolatok egy része megjelennek a következő írásokban, amely gondolatok segítettek továbbfűzni az érintett kérdéseket. Az előadás elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=KWIvSmOP6KM

„Legyetek irgalmasok, mint ahogy Atyátok is irgalmas”

Az irgalmat Istentől tanulhatjuk, mert Isten maga az irgalom. Irgalmazni annyit jelent, hogy valakinek segítünk, mert elesett, mert bajban van. Segítünk, nem várva viszonzást vagy ellenszolgáltatást. Isten is ezt tette velünk: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek!” Így, nekünk sincs választásunk, mint irgalmat gyakorolni, ha módunkban áll. Ha van, ahol ez hatványozottan igaz, akkor az a házasságunk.

Egy kicsit önkényesen túllépek az irgalom szűken vett fogalmán és a következő fogalomkörben gondolkodom:

  • együttérző, segíteni akaró részvét 
  • az adósság elengedése
  • a bűnnek megbocsátása, és annak elhagyásának tevékeny segítése
  • jót akaró, jót feltételező beállítottság

Az irgalom a házasságban pedig még tágabb értelmezést kap: hogyan reagálunk a társunk által elkövetett morális bűnre, illetve milyen választ adunk jogos vagy nem jogos elvárásaink nem teljesülésére. Mind a bűnre, mind az elvárásaink nem teljesülésére lehet irgalmas és lehet irgalmatlan (könyörtelen) a mi lépésünk.

Tanuljuk az irgalmasságot (könyörületességet), mert nekünk is irgalmasságban van részünk Istentől!