Vigyázz arra, amit eddig elértél

  • 2017. 08. 13.
  • Varjú Lajos

Ott tartottunk a múlt héten, hogy az első köveket elhordtad. Mielőtt nekilátnál a következőnek, szeretném felhívni a figyelmedet egy törvényszerűségre: mindig van valaki, vagy valami, aki vagy ami vissza akarja hozni azt, amit már elhordtál. Vannak, akik nem örülnek az örömödnek, nem jó nekik, hogy valaki elmegy mellőlük a boldogtalanságból, vagy egészen egyszerűen csak nem akarnak változást. Ez lehet egy ember vagy éppen a régi érzéseid, mindegy is, hiszen ugyanazt teszik: akarattal vagy akaratlanul az ördög munkájába állnak. Akiről tudjuk, hogy „csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson”.

Nehémiás könyve írja le talán a legképletesebben, ha kell filmszerűen, hogy miről van szó. A fogságból hazaérkezett júdaiak elkezdték építeni a várost védő falat. Amikor egyértelművé vált, hogy itt valami nagyon jó kerekedik, jöttek a támadások. Becsmérés, csalogatás, lelki zsarolás, fenyegetés, volt ott minden. Volt olyan időszak, amikor a munkások egyik kezében az építő kövek, a másikban a kard markolata volt. De befejezték a munkát. És utána volt nagy öröm és hálaadás!

Szóval, amikor ki akarsz jönni a gödörből, amikor elhordod az „egyedül vagyok”, illetve a „nincs bennem semmi jó” köveket, akkor biztosan jön az ellenszél is. Vagy egy régi érzés kitörésével, vagy egy „jót akaró” ember (egyébként tényleg azt hiheti, hogy ő jót akar) elejtett mondataival, vagy valami mással: élethelyzeti akadályokkal, betegséggel stb. A lényeg, hogy az ellenszél biztosan jön. De!

De rendelkezel mindennel, hogy ellenállj. Birtokodban van már a remény, hogy lehet más az élet. Birtokodban van a kard (Isten rólad szóló igéi, az ima, a hited) és így nem vagy fegyvertelen. És előtted van a kincs is, ami a te talentumaidat jelenti, amiről tudod, hogy megvan, és csak ki kell szabadítani.

Ha van jó életcél, akkor ez az!