Szeretni parancsra?

  • 2018. 05. 27.
  • Varjú Lajos

Akkor lépjünk egyet előre. Ugye egyetértesz, hogy ebben a kérdésben is keressünk egy vezérfonalat? Kell legyen ebben a kérdésben is egy stabil alap, amitől viszonyulásként elindulhatunk. Javaslom tehát igénybe venni Isten szavát. De ha ezt teszem, akkor rögtön egy zavarba ejtő ige jut eszembe, íme: Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! (János 13:34). Azaz Isten parancsba adja a szeretet. Ezek szerint lehet parancsra szeretni? Ezek szerint igen.

A Biblia a szeretetre három szót használ: agapé, filia, erosz.

Az agapé jelentése a feltétel nélküli szeret. Az agapé nem érzelem, hanem viszonyulás, cselekvés. A Korintusi levél 13. fejezetéből szabadon: Az agapé azt jelenti, hogy türelmes vagy (1Korinthus 13:4),  és nem keresed a magad hasznát (1Kor 13, 5a). Kész vagy megbocsátani a másik botlásait, hiszen az agapé nem rója fel a rosszat (1Korinthus 13:5b). Ha zátonyra fut a kapcsolat, nem adod fel, hiszen az agapé mindent remél, mindent eltűr (1Korinthus 13:7). Ez az, ami soha el nem múlik. Az agapé önzetlen, nem biokémia, az agapé döntés kérdése.

Amikor az előbb idézett ige parancsba adja a szeretetet, akkor az agapét adja parancsba. A türelmes, önzetlen, a másik érdekeit is néző, jót akaró, jót feltételező, a tűrő és remélő viszonyulást. Azt a szeretetet, ami nem múlik el. Nos, talán te is érzed, erre képtelenek vagyunk. Mert ez nem más, mint Isten szeretete. De van egy nagyszerű ígéret: „a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.”  Igen, az agapé Istennel lehetséges. Ha úgy döntesz, hogy agapé szeretettel akarod szeretni a társadat, akkor Isten megad mindent hozzá, ami kell. És te is meg tudod tenni a saját részedet.

Filia és erosz? Egy hét múlva találkozunk.